Referencje

USG - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Andrzej Tomasik, Zabrze

23 lipca 2018

USG - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Andrzej Tomasik, Zabrze

USG - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ

12 lipca 2016

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu USG.

USG - Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich

25 stycznia 2016

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego do ultrasonografii.

USG - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrotownej

25 listopada 2015

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki obrazowej.

USG - Gabinet Lekarski Ginekologiczno-Położniczy

24 listopada 2015

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego do ultrasonografii.

USG - Indywidualna Praktyka Lekarska

16 listopada 2015

Dostawa ultrasonografu.

USG - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

04 października 2015

Dostawa aparatu USG do echokardiografii i iltrasonografii.

USG - Zakład Diagnostyki Obrazowej

01 sierpnia 2015

Dostawa oraz instalacja aparatu USG do echokardiografii i ultrasonografii.