Kontakt

Action S.A.
ul. Dawidowska 10, Zamienie
05-500 Piaseczno

tel. (22) 333 90 66
tel. +48 734 435 089
serwis: +48 882 327 992
w godzinach 09:00 - 17:00

Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 2 003 700 PLN w całości wpłacony.

KRS: 0000214038
NIP: 527-11-07-221
BDO: 000035215

Skontaktuj się z nami!