Kontakt

ActionMED Sp. z o.o.
ul. Dawidowska 10, Zamienie
05-500 Piaseczno

tel. (22) 333 90 66
serwis: +48 882 327 992
serwis: +48 735 972 177
w godzinach 09:00 - 17:00

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 300 000 PLN w całości wpłacony

KRS: 0000541597
REGON: 360732514
NIP: 1231293830

Skontaktuj się z nami!