Pyxis MedStation® ES

BD | CareFusion

Pyxis MedStation® ES to system automatycznych apteczek oddziałowych (ang. ADC - Automated Dispensing Cabinet) wspierający zdecentralizowane zarządzanie lekami i wyrobami medycznymi w jednostkach ochrony zdrowia. System pozwala personelowi na bezpieczne i efektywne wydawanie leków pacjentom, zapewniając niespotykane w tej klasie rozwiązań możliwości integracji z innymi urządzeniami wchodzącymi w skład zamkniętych systemów dystrybucji leków oraz systemów szpitalnych HIS.

 

Pyxis MedStation® ES jest końcowym elementem potężnego narzędzia zaprojektowanego z myślą o poprawie bezpieczeństwa przechowywania i podawania leków pacjentom oraz optymalizacji samej logistyki obiegu leków w szpitalu.

 

Urządzenie umożliwia dostęp do leków tylko zautoryzowanemu personelowi, dba aby zdefiniowane stany minimalne i maksymalnie leków nie były przekraczane. Automatycznie komunikuje się z urządzeniami Rowa Vmax zainstalowanymi w aptece centralnej, które przygotowują dostawy leków wymagających uzupełnienia. Wydawanie leku zawsze rejestrowane jest na pacjenta, dzięki czemu szpital będzie mógł policzyć dokładne koszty każdej terapii.

 

Pyxis MedStation® ES, dzięki olbrzymim możliwościom konfiguracji, wykorzystywane są na wszystkich oddziałach szpitalnych, w tym oddziałach Intensywnej Terapii i SOR-ach - wydanie leku z urządzenia trwa zaledwie 5 sekund.

 

Poszczególne moduły urządzenia dostosowywane są zawsze do specyfiki oddziału, ilości i rodzajów przechowywanych leków. Szuflady otwarte, pojemniki CUBIE ®  i mini szuflady zapewniają zróżnicowane poziomy dostępu do leków.

 

BD | Carefusion jest światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań z zakresu automatyki farmaceutycznej.

Codziennie, na całym świecie, ponad 1 000 000 użytkowników korzysta z ok. 4000 urządzeń Pyxis Medstation.

  • Zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania i podawania leków
  • Zmniejszenie możliwości wystąpienia błędu (np. podania niewłaściwego leku)
  • Pełna kontrola przechowywania i dostępu do leków na oddziałach
  • Zmniejszenie kosztów związanych z obiegiem leku
  • Optymalizacja logistyki dystrybucji leków w szpitalu
  • Redukcja czasu wymaganego do podania pierwszej dawki
  • Rejestracja wszystkich podań leków na pacjenta
  • Olbrzymie możliwości konfiguracji - obsługa substancji kontrolowanych, dużych opakowań i leków termolabilnych
  • Łatwa integracja z systemami HIS

Zobacz jak pracują Pyxis MedStation ES ® i Rowa Vmax - klinknij!