Orpheus

Orpheus – Centralne Zarządzanie Klinicznym Sygnałem Wideo

 

Orpheus jest kompletnym rozwiązaniem przeznaczonym do zarządzania sygnałem video i tworzenie dokumentacji medycznej w repozytorium zintegrowanym z rekordem pacjenta

 

Orpheus przechwytuje, przechowuje i nadaje obrazy i sygnał wideo generowane podczas przeprowadzania procedur z zakresu chirurgii, urologii, ginekologii, neurochirurgii, gastroenterologii, patomorfologii, dermatologii i gojenia ran.

 

Bogaty pakiet narzędzi klinicznych umożliwia edytowanie, indeksowanie, wykonywanie zrzuty ekranów, generowania raportów i tworzenie dokumentacji medycznej, która automatycznie przypisywana jest do rekordu pacjenta i przechowywania w archiwum VNA.

 

Orpheus przechwytuje dowolny sygnał, na sali operacyjnej, pochodzący z monitorów, aparatów USG i zewnętrznych kamer.

Bezpieczne narzędzie na platformie mobilnej lub PC umożliwiają natychmiastowy dostęp do badań pacjenta niezależnie od tego czy zostały one wykonane w szpitalu czy w opiece ambulatoryjnej.

 

Orpheus eliminuje silosy informacji i dokumentów poprzez dostarczenie, na żądanie, dostępu do klinicznych obrazów wideo z dowolnego miejsca. Lokalne rozwiązania na oddziałach i skomplikowane projekty wymagające kosztownej infrastruktury mogą zostać wyeliminowane bez straty ani jednego obrazu i klatki wideo.

Orpheus dostarcza klinicystom narzędzia do współpracy, koordynacji i usprawnienia opieki nad pacjentem – w trakcie procedur lub po ich zakończeniu.

 

Integracja rozwiązania ze szpitalnym systemem HIS oraz przeglądarką VNA umożliwia lekarzom pełny dostęp do klinicznych danych obrazowych. Niezależność od innych rozwiązań wykorzystywanych jest jedną z najważniejszych cech rozwiązania, która pozwala wyeliminować konieczność wymiany sprzętu lub realizacji kosztownych projektów.