Aktualności

Połączenie spółek

01 października 2019

W dniu 01.10.2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia ACTION S.A. w restrukturyzacji (jako spółki przejmującej) ze Spółką zależną: ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (KRS: 0000541597)- jako spółką przejmowaną. Połączenia dokonano zgodnie z art. 492§1 pkt 1 k.s.h. (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na restrukturyzacji.

Zgodnie z art. 494 §1 k.s.h. z dniem 01.10.2019 r. (dzień połączenia) ACTION S.A. w restrukturyzacji wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki ACTIONMED Sp. z o.o.

Zawiadomienie o rejestracji połączenia ACTION-ACTIONMED