Aktualności

II Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­gres Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej i Este­tycz­nej

27 czerwca 2016

II Kongres Ginekologii Plastycznej i Estetycznej to spotkanie międzynarodowych specjalistów oraz kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej będącej podstawą do wprowadzenia zabiegów ginekologii plastycznej i estetycznej do Twojego gabinetu.

Podczas Kongresu Actionmed prezentował najnowsze Ultrasonografy Samsung oraz kibicował Biało-Czerwonym.