Aktualności

23 Europejski Kongres Farmaceutów Szpitalnych w Goeteborgu

22 marca 2018

Nowoczesne rozwiązania prezentują leaderzy branży, partnerzy Actionmed: Santa Lucia Pharma Apps: automatyczne szafy oddziałowe MARIO, systemy RFID dla wyrobów medycznych, BD ROWA: roboty magazynowe SMART i VMAX i inni.