Aktualności

Oświadczenie Actionmed ws. wypowiedzenia umów przez Samsung Electronics Polska

23 grudnia 2016

W związku z nieprecyzyjnymi doniesieniami medialnymi informujemy, że wypowiedzenie umów przez Samsung Electronics Polska dotyczy jedynie kontraktu dystrybucyjnego z Action S.A. Pozostałe umowy, zawarte pomiędzy Samsungiem a spółkami zależnym Action, pozostają nienaruszone.

Ginekologia i położnictwo 2016 - XIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa

21 listopada 2016

Nie mogło Nas zabraknąć na XIII Krajowej Konferencji Szkoleniowej „Ginekologia i położnictwo”, która tradycyjnie odbyła się w Krakowie, a już po raz trzeci w światowej klasy Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Ogólnopolski Kongres Naukowy „Nasza Ginekologia 2016”

10 października 2016

Ogólnopolski Kongres Naukowy "Nasza Ginekologia 2016" to autorski projekt edukacyjny pod patronatem merytorycznym kierownika II Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Warszawie

VI Śląskie Targi Medyczne

26 września 2016

VI Śląskie Targi Medyczne, 23-24 Września 2016, Hotel Park Diament, Zabrze.

Apteka 2.0 - Artykuł w Gazecie Finansowej

26 lipca 2016

Zapraszamy do zapoanania się z wypowiedzią ekspercką, dotyczącą nowoczesnych rozwiązań dla farmacji, udzieloną dla Gazety Finansowej. 

II Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­gres Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej i Este­tycz­nej

27 czerwca 2016

II Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­gres  Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej i Este­tycz­nej, 25-26 czerwca 2016, Warszawa, Hotel Sound Garden.

41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

06 czerwca 2016

41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 2-4 Czerwca 2016, ICE, Kraków.